Software Products
ปฎิทิน
February 2020
M T W T F S S
« Jan    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
UserOnline

Posts Tagged ‘software’

โปรแกรมฝากขาย โปรแกรมระบบฝาขาย Impress Consignment System

ตัวอย่างรูปภาพโปรแกรมฝากขาย Impress

 • เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ : ธุรกิจที่มีการนำสินค้าไปฝากขายไว้ตาม Modern Trade หรือ ห้างสรรพสินค้า
 • เหมาะกับขนาดธุรกิจ : ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และ ขนาดใหญ่ 
 • ลักษณะธุรกิจฝากขาย : เมื่อเจ้าของสินค้าส่งสินค้าไปฝากขายไว้ที่ผู้รับฝากขายหรือที่ห้างสรรพสินค้า กรมสรรพากรกำหนดไว้ว่าเมื่อมีการส่งสินค้าจะต้องเปิดไบกำกับภาษีไปพร้อมกับการส่งสินค้าแต่ละครั้ง (เปิดใบกำกับภาษี แต่ไม่ใช่การขาย) เจ้าของสินค้าจะได้รับเงินเมื่อผู้รับฝากหรือห้างสรรพสินค้าขายสินค้าได้ โดยผู้รับฝากหรือห้างสรรพสินค้าจะหักเงินส่วนที่เจ้าของสินค้าตกลงว่าจะให้กับผู้รับฝากไว้เมื่อเกิดการขายขึ้น ซี่งส่วนใหญ่จะคิดเป็นเปอร์เซ็น หรือ เรียกว่า GP
 • ประเภทสินค้าที่รองรับ :  เสื้อผ้า /รองเท้า /กระเป๋า /แว่นตา / เครื่องสำอาง / หนังสือ / ไวน์ และอื่นๆอีกหลายชนิด

 

 

Read the rest of this entry »

 Fixed Asset Handheld Scanner

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

 โปรแกรมบริหารสินทรัพย์หรือโปรแกรมสินทรัพย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปรแกรมนอกจากช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งทางภาษีและทางบัญชีแล้ว ยังมีระบบตรวจสอบประวัติและติดตามทรัพย์สินแต่ละชิ้นว่า มีการติดตั้งตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นผู้ดูแล สถานที่ตั้งปัจจุบัน ประวัติการซ่อมแซม ประวัติการทำประกันภัย เพื่อให้ผู้ดูแลประเมินได้ว่าควรจะทำการบำรุงรักษา หรือ ถึงเวลาต่อประกันภัย หรือ ต่อทะเบียนหรือยัง สามารถบัทึกและแสดงรูปภาพของทรัพย์สินได้ และยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องสแกน (Handheld Scanner) สำหรับนำไปอ่านสแกนทรัพย์สินและนำข้อมูลที่ได้ถ่ายเข้าสู่โปรแกรมโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลทางหน้จอ …
ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินทรัพย์ PDP
    ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

 

Stock Control Handheld Scanner

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

          สินค้าคงคลัง (สินค้าสำเร็จรูป หรือ วัตถุดิบ) มีผลโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกิจการว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน โปรแกรมสต๊อคจะช่วยในการควบคุมวัตถุดิบให้พอเหมาะต่อการใช้งาน และช่วยบริหารจัดการให้สินค้าสำเร็จรูปมีเพียงพอเพื่อขายหรือจัดจำหน่าย และจะเตือนเมื่อสินค้าหรือวัตถุดิบถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพลาดโอกาสในการขาย สำหรับโรงงานผลิตแล้ว โปรแกรมจะช่วยบริหารจัดการให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสำหรับแต่ละคำสั่งผลิต หรือแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกัน ก็จะบริหารไม่ให้ต้องสต็อควัตถุดิบมากเกินความต้องการ เพราะนั่นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต..
          การทำงานของโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่การบันทึกรายการรับ / การเบิก / การโอน / การปรับต้นทุนของสินค้าพร้อมทั้งยังแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละชนิดและคำนวณต้นทุนของสินค้าที่ถูกต้องให้อัตโนมัติตลอดจนออกรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าในคลังสินค้าช่วยในการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมสต็อก

           ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินค้าคงคลัง PDP 
                                           

Read the rest of this entry »

Purchase Order and Account Receivable

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

          โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ PDP ประกอบด้วย โปรแกรมจัดซื้อ PDP (Purchase Order Software) และ โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ PDP (Account Payable Software) เป็นโปรแกรมบริหารงานด้านซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ(PO) เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงรายละเอียดจากเอกสารใบสั่งซื้อ(PO) ได้ โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อ หรือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สามารถอาศัยข้อมูลประกอบตัดสินใจว่าควรจะสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบหรือบริการจากผู้ขาย(Vendor) รายไหน จึงจะทำให้สิ่งที่สั่งซื้อเข้ามานั้น เป็นประโยชน์กับ องค์กรสูงสุด ทั้งในเรื่องของ ราคา คุณภาพที่ได้รับ และตรงตามเวลาที่ต้องการ …

ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมจัดซื้อ PDP

         ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

 

Read the rest of this entry »

::รายละเอียด โปรแกรมระบบบริหารคลังสินค้า ::

 
         คลังสินค้า หรือ Warehouse ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงสถานที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป หรือ วัตถุดิบ โดยสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลังสินค้า จะต้องระบุตำแหน่งในการจัดเก็บ (Location) ให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา โอนย้าย และ จัดส่ง โปรแกรมระบบบริหารคลังสินค้า จะช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บ การจัดส่งสินค้าให้เป็นระบบ และยังสามารถทำหน้าที่เป็นจุดเปิดบิลขายเพื่อแนบไปพร้อมกับสินค้าที่จะจัดส่งด้วย

 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
 • จัดการกระบวนการรับสินค้า
  • ตรวจสอบสินค้าและบันทึกปริมาณที่รับจริง
  • ระบุ Location ที่นำสินค้าไปเก็บจริง
 • จัดการการกระจายสินค้า
  • สร้างใบแบ่งสินค้าตามลูกค้า
  • สร้างเอกสาร Picking
  • สร้างเอกสาร Packing
  • สร้าง Invoice จาก Packing
 • จัดการงานคลังสินค้าตามที่เก็บ(Multi-Location)
  • ปรับปรุงสต๊อกตาม Location
  • ตรวจนับตาม Location

   

  ระบบคลังสินค้า