Software Products
ปฎิทิน
January 2020
M T W T F S S
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
UserOnline

Posts Tagged ‘โปรแกรม’

 Fixed Asset Handheld Scanner

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

 โปรแกรมบริหารสินทรัพย์หรือโปรแกรมสินทรัพย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปรแกรมนอกจากช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งทางภาษีและทางบัญชีแล้ว ยังมีระบบตรวจสอบประวัติและติดตามทรัพย์สินแต่ละชิ้นว่า มีการติดตั้งตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นผู้ดูแล สถานที่ตั้งปัจจุบัน ประวัติการซ่อมแซม ประวัติการทำประกันภัย เพื่อให้ผู้ดูแลประเมินได้ว่าควรจะทำการบำรุงรักษา หรือ ถึงเวลาต่อประกันภัย หรือ ต่อทะเบียนหรือยัง สามารถบัทึกและแสดงรูปภาพของทรัพย์สินได้ และยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องสแกน (Handheld Scanner) สำหรับนำไปอ่านสแกนทรัพย์สินและนำข้อมูลที่ได้ถ่ายเข้าสู่โปรแกรมโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลทางหน้จอ …
ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินทรัพย์ PDP
    ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

 

Stock Control Handheld Scanner

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

          สินค้าคงคลัง (สินค้าสำเร็จรูป หรือ วัตถุดิบ) มีผลโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกิจการว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน โปรแกรมสต๊อคจะช่วยในการควบคุมวัตถุดิบให้พอเหมาะต่อการใช้งาน และช่วยบริหารจัดการให้สินค้าสำเร็จรูปมีเพียงพอเพื่อขายหรือจัดจำหน่าย และจะเตือนเมื่อสินค้าหรือวัตถุดิบถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพลาดโอกาสในการขาย สำหรับโรงงานผลิตแล้ว โปรแกรมจะช่วยบริหารจัดการให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสำหรับแต่ละคำสั่งผลิต หรือแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกัน ก็จะบริหารไม่ให้ต้องสต็อควัตถุดิบมากเกินความต้องการ เพราะนั่นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต..
          การทำงานของโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่การบันทึกรายการรับ / การเบิก / การโอน / การปรับต้นทุนของสินค้าพร้อมทั้งยังแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละชนิดและคำนวณต้นทุนของสินค้าที่ถูกต้องให้อัตโนมัติตลอดจนออกรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าในคลังสินค้าช่วยในการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมสต็อก

           ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินค้าคงคลัง PDP 
                                           

Read the rest of this entry »

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

โปรแกรมบัญชีแยกประเภทคือโปรแกรมที่ทำหน้าที่รวบรวมขอมูลต่างๆจากระบบงานอื่นๆ และแยกประเภทของเอกสารทางบัญชีเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และจัดทำงบการเงิน โปรแกรมยังสามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย กระดาษทำการ และ ภงด. ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด…

ตัวอย่างรูปภาพโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

ตัวอย่างรูปภาพหน้จอโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

Read the rest of this entry »

::รายละเอียด โปรแกรมระบบบริหารคลังสินค้า ::

 
         คลังสินค้า หรือ Warehouse ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงสถานที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป หรือ วัตถุดิบ โดยสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลังสินค้า จะต้องระบุตำแหน่งในการจัดเก็บ (Location) ให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา โอนย้าย และ จัดส่ง โปรแกรมระบบบริหารคลังสินค้า จะช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บ การจัดส่งสินค้าให้เป็นระบบ และยังสามารถทำหน้าที่เป็นจุดเปิดบิลขายเพื่อแนบไปพร้อมกับสินค้าที่จะจัดส่งด้วย

 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
 • จัดการกระบวนการรับสินค้า
  • ตรวจสอบสินค้าและบันทึกปริมาณที่รับจริง
  • ระบุ Location ที่นำสินค้าไปเก็บจริง
 • จัดการการกระจายสินค้า
  • สร้างใบแบ่งสินค้าตามลูกค้า
  • สร้างเอกสาร Picking
  • สร้างเอกสาร Packing
  • สร้าง Invoice จาก Packing
 • จัดการงานคลังสินค้าตามที่เก็บ(Multi-Location)
  • ปรับปรุงสต๊อกตาม Location
  • ตรวจนับตาม Location

   

  ระบบคลังสินค้า