Software Products
ปฎิทิน
February 2020
M T W T F S S
« Jan    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
UserOnline

Posts Tagged ‘รายงาน’

โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนการผลิต Production Planning

ตัวอย่างรูปภาพโปรแกรมวางแผนการผลิต

โปรแกรมวางแผนผลิต Impress Production Planning เป็นระบบที่ช่วยในการวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตสินค้าประเภทต่างๆ เช่น อาหาร อิเลคทรอนิกส์ เหล็ก ไม้ เคมีภัณฑ์ แก้วและเซรามิก เสื้อผ้าสิ่งทอ เครื่องหนัง  เกษตร พลาสติก เป็นต้น โดยระบบจะคำนวณหาปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการผลิตแต่ละครั้ง เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน เพื่อกำหนดตารางการผลิตที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นการช่วยฝ่ายขายตอบคำถามสำหรับลูกค้าที่เป็นลักษณะจ้างทำ (By Order) ว่าถ้าสั่งซื้อแล้ว จะสามารถส่งมอบสินค้าได้เมื่อไร

          โปรแกรมวางแผนการผลิต เมื่อใช้ร่วมกับ โปรแกรมบริหารคลังสินค้า จะทำให้สามารถบริหารคลังสินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดต้นทุนในด้านจัดเก็บสินค้าได้อย่างมาก


Purchase Order and Account Receivable

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

          โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ PDP ประกอบด้วย โปรแกรมจัดซื้อ PDP (Purchase Order Software) และ โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ PDP (Account Payable Software) เป็นโปรแกรมบริหารงานด้านซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ(PO) เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงรายละเอียดจากเอกสารใบสั่งซื้อ(PO) ได้ โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อ หรือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สามารถอาศัยข้อมูลประกอบตัดสินใจว่าควรจะสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบหรือบริการจากผู้ขาย(Vendor) รายไหน จึงจะทำให้สิ่งที่สั่งซื้อเข้ามานั้น เป็นประโยชน์กับ องค์กรสูงสุด ทั้งในเรื่องของ ราคา คุณภาพที่ได้รับ และตรงตามเวลาที่ต้องการ …

ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมจัดซื้อ PDP

         ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

 

Read the rest of this entry »

ระบบเงินสดและธนาคาร หรือ โปรแกรมการเงิน เป็นระบบบริหารจัดการด้านเงินสดและธนาคาร ควบคุมการรับจ่ายเงินสด การจ่ายและรับเช็ค ตรวจสอบสถานะของบัญชีธนาคาร การตั้งเบิกเงินสดย่อย เป็นระบบที่ช่วยให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินทำงานประสานงานกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างรูปภาพ โปรแกรมเงินสด และ ธนาคาร PDP

ตัวอย่างรูปภาพ หน้าจอ โปรแกรมเงินสด และ ธนาคาร PDP

Read the rest of this entry »

โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน โปรแกรมจัดทำงบการเงิน (Financial Reporter) สามารถออกแบบและพิมพ์งบการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนขาย งบต้นทุนการผลิต งบการแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบ หรือ อาศัยรูปแบบที่มีอยู่แล้วได้ รูปแบบงบการเงินสามารถใช้กับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ …

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน

        

Read the rest of this entry »