Software Products
ปฎิทิน
February 2020
M T W T F S S
« Jan    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
UserOnline

โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนการผลิต Production Planning

ตัวอย่างรูปภาพโปรแกรมวางแผนการผลิต

โปรแกรมวางแผนผลิต Impress Production Planning เป็นระบบที่ช่วยในการวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตสินค้าประเภทต่างๆ เช่น อาหาร อิเลคทรอนิกส์ เหล็ก ไม้ เคมีภัณฑ์ แก้วและเซรามิก เสื้อผ้าสิ่งทอ เครื่องหนัง  เกษตร พลาสติก เป็นต้น โดยระบบจะคำนวณหาปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการผลิตแต่ละครั้ง เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน เพื่อกำหนดตารางการผลิตที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นการช่วยฝ่ายขายตอบคำถามสำหรับลูกค้าที่เป็นลักษณะจ้างทำ (By Order) ว่าถ้าสั่งซื้อแล้ว จะสามารถส่งมอบสินค้าได้เมื่อไร

          โปรแกรมวางแผนการผลิต เมื่อใช้ร่วมกับ โปรแกรมบริหารคลังสินค้า จะทำให้สามารถบริหารคลังสินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดต้นทุนในด้านจัดเก็บสินค้าได้อย่างมาก


ตัวอย่างรูปภาพโปรแกรมต้นทุนตามกิจกรรม

ต้นทุนฐานกิจกรรม หรือ ต้นทุนตามกิจกรรม ( Activity-Based Costing: ABC) เป็นระบบคิดต้นทุนแบบใหม่ ที่สามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในกระบวนการผลิต โดยอาศัยกิจกรรมการผลิตสินค้าหรือบริการที่สร้างขึ้นสำหรับลูกค้า วิธีการ ABC เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเข้าใจถึงต้นทุนของสินค้าและต้นทุนของบริการที่มีถึงลูกค้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดราคาของสินค้าหรือบริการให้มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง ทั้งยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการประกอบเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ บทบาทของต้นทุนตามกิจกรรมทำให้หน่วยงานบัญชีและหน่วยงานอื่นภายในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ขจัดความยุ่งยากและข้อขัดแย้งในการคำนวณต้นทุน

Read the rest of this entry »

โปรแกรมฝากขาย โปรแกรมระบบฝาขาย Impress Consignment System

ตัวอย่างรูปภาพโปรแกรมฝากขาย Impress

 • เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ : ธุรกิจที่มีการนำสินค้าไปฝากขายไว้ตาม Modern Trade หรือ ห้างสรรพสินค้า
 • เหมาะกับขนาดธุรกิจ : ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และ ขนาดใหญ่ 
 • ลักษณะธุรกิจฝากขาย : เมื่อเจ้าของสินค้าส่งสินค้าไปฝากขายไว้ที่ผู้รับฝากขายหรือที่ห้างสรรพสินค้า กรมสรรพากรกำหนดไว้ว่าเมื่อมีการส่งสินค้าจะต้องเปิดไบกำกับภาษีไปพร้อมกับการส่งสินค้าแต่ละครั้ง (เปิดใบกำกับภาษี แต่ไม่ใช่การขาย) เจ้าของสินค้าจะได้รับเงินเมื่อผู้รับฝากหรือห้างสรรพสินค้าขายสินค้าได้ โดยผู้รับฝากหรือห้างสรรพสินค้าจะหักเงินส่วนที่เจ้าของสินค้าตกลงว่าจะให้กับผู้รับฝากไว้เมื่อเกิดการขายขึ้น ซี่งส่วนใหญ่จะคิดเป็นเปอร์เซ็น หรือ เรียกว่า GP
 • ประเภทสินค้าที่รองรับ :  เสื้อผ้า /รองเท้า /กระเป๋า /แว่นตา / เครื่องสำอาง / หนังสือ / ไวน์ และอื่นๆอีกหลายชนิด

 

 

Read the rest of this entry »

โปรแกรมระบบภาษี

โปรแกรมวิเคราะห์การขาย

โปรแกรมสินทรัพย์

โปรแกรมซ่อมบำรุง

โปรแกรมสินค้าคงคลัง

::รายละเอียด โปรแกรมระบบบริหารคลังสินค้า ::

 
         คลังสินค้า หรือ Warehouse ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงสถานที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป หรือ วัตถุดิบ โดยสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลังสินค้า จะต้องระบุตำแหน่งในการจัดเก็บ (Location) ให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา โอนย้าย และ จัดส่ง โปรแกรมระบบบริหารคลังสินค้า จะช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บ การจัดส่งสินค้าให้เป็นระบบ และยังสามารถทำหน้าที่เป็นจุดเปิดบิลขายเพื่อแนบไปพร้อมกับสินค้าที่จะจัดส่งด้วย

 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
 • จัดการกระบวนการรับสินค้า
  • ตรวจสอบสินค้าและบันทึกปริมาณที่รับจริง
  • ระบุ Location ที่นำสินค้าไปเก็บจริง
 • จัดการการกระจายสินค้า
  • สร้างใบแบ่งสินค้าตามลูกค้า
  • สร้างเอกสาร Picking
  • สร้างเอกสาร Packing
  • สร้าง Invoice จาก Packing
 • จัดการงานคลังสินค้าตามที่เก็บ(Multi-Location)
  • ปรับปรุงสต๊อกตาม Location
  • ตรวจนับตาม Location

   

  ระบบคลังสินค้า

 • โปรแกรมต้นทุนฐานกิจกรรม