Software Products
ปฎิทิน
January 2020
M T W T F S S
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
UserOnline

 Fixed Asset Handheld Scanner

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

 โปรแกรมบริหารสินทรัพย์หรือโปรแกรมสินทรัพย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปรแกรมนอกจากช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งทางภาษีและทางบัญชีแล้ว ยังมีระบบตรวจสอบประวัติและติดตามทรัพย์สินแต่ละชิ้นว่า มีการติดตั้งตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นผู้ดูแล สถานที่ตั้งปัจจุบัน ประวัติการซ่อมแซม ประวัติการทำประกันภัย เพื่อให้ผู้ดูแลประเมินได้ว่าควรจะทำการบำรุงรักษา หรือ ถึงเวลาต่อประกันภัย หรือ ต่อทะเบียนหรือยัง สามารถบัทึกและแสดงรูปภาพของทรัพย์สินได้ และยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องสแกน (Handheld Scanner) สำหรับนำไปอ่านสแกนทรัพย์สินและนำข้อมูลที่ได้ถ่ายเข้าสู่โปรแกรมโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลทางหน้จอ …
ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินทรัพย์ PDP
    ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

 

Stock Control Handheld Scanner

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

          สินค้าคงคลัง (สินค้าสำเร็จรูป หรือ วัตถุดิบ) มีผลโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกิจการว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน โปรแกรมสต๊อคจะช่วยในการควบคุมวัตถุดิบให้พอเหมาะต่อการใช้งาน และช่วยบริหารจัดการให้สินค้าสำเร็จรูปมีเพียงพอเพื่อขายหรือจัดจำหน่าย และจะเตือนเมื่อสินค้าหรือวัตถุดิบถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพลาดโอกาสในการขาย สำหรับโรงงานผลิตแล้ว โปรแกรมจะช่วยบริหารจัดการให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสำหรับแต่ละคำสั่งผลิต หรือแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกัน ก็จะบริหารไม่ให้ต้องสต็อควัตถุดิบมากเกินความต้องการ เพราะนั่นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต..
          การทำงานของโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่การบันทึกรายการรับ / การเบิก / การโอน / การปรับต้นทุนของสินค้าพร้อมทั้งยังแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละชนิดและคำนวณต้นทุนของสินค้าที่ถูกต้องให้อัตโนมัติตลอดจนออกรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าในคลังสินค้าช่วยในการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมสต็อก

           ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินค้าคงคลัง PDP 
                                           

Read the rest of this entry »

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

โปรแกรมบัญชีแยกประเภทคือโปรแกรมที่ทำหน้าที่รวบรวมขอมูลต่างๆจากระบบงานอื่นๆ และแยกประเภทของเอกสารทางบัญชีเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และจัดทำงบการเงิน โปรแกรมยังสามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย กระดาษทำการ และ ภงด. ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด…

ตัวอย่างรูปภาพโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

ตัวอย่างรูปภาพหน้จอโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

Read the rest of this entry »

Purchase Order and Account Receivable

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

          โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ PDP ประกอบด้วย โปรแกรมจัดซื้อ PDP (Purchase Order Software) และ โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ PDP (Account Payable Software) เป็นโปรแกรมบริหารงานด้านซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ(PO) เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงรายละเอียดจากเอกสารใบสั่งซื้อ(PO) ได้ โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อ หรือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สามารถอาศัยข้อมูลประกอบตัดสินใจว่าควรจะสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบหรือบริการจากผู้ขาย(Vendor) รายไหน จึงจะทำให้สิ่งที่สั่งซื้อเข้ามานั้น เป็นประโยชน์กับ องค์กรสูงสุด ทั้งในเรื่องของ ราคา คุณภาพที่ได้รับ และตรงตามเวลาที่ต้องการ …

ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมจัดซื้อ PDP

         ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

 

Read the rest of this entry »

ระบบเงินสดและธนาคาร หรือ โปรแกรมการเงิน เป็นระบบบริหารจัดการด้านเงินสดและธนาคาร ควบคุมการรับจ่ายเงินสด การจ่ายและรับเช็ค ตรวจสอบสถานะของบัญชีธนาคาร การตั้งเบิกเงินสดย่อย เป็นระบบที่ช่วยให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินทำงานประสานงานกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างรูปภาพ โปรแกรมเงินสด และ ธนาคาร PDP

ตัวอย่างรูปภาพ หน้าจอ โปรแกรมเงินสด และ ธนาคาร PDP

Read the rest of this entry »

โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน โปรแกรมจัดทำงบการเงิน (Financial Reporter) สามารถออกแบบและพิมพ์งบการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนขาย งบต้นทุนการผลิต งบการแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบ หรือ อาศัยรูปแบบที่มีอยู่แล้วได้ รูปแบบงบการเงินสามารถใช้กับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ …

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน

        

Read the rest of this entry »

PDP Order Entry + Account Receivable +  Sales Analysis

โปรแกรมขาย PDP ประกอบด้วย โปรแกรมขาย PDP (Order Entry or Sales Order) โปรแกรมบัญชีลูกหนี้ PDP (Account Receivable) และ โปรแกรมวิเคราะห์การขาย PDP (Sales Analysis) เป็นโปรแกรมบริหารงานขายให้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่ทำใบเสนอราคา (Quotation) เปิดใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รองรับการขายในลักษณะออนไลน์ (Online) ผ่าน Internet หรือ ผ่าน โทรศัพท์มือถือ(Mobile GPRS) ในกรณีที่มีสาขา หรือ หน่วยรถ Van เคลื่อนที่ได้ โปรแกรมยังมีระบบวิเคราะห์การขาย เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวโน้มการขาย เพื่อใช้ในการปรับปรับกลยุทธ์การขาย … ฯลฯ

ตัวอย่างรูปภาพ โปรแกรมการขาย PDP

ตัวอย่างรูปภาพ หน้าจอ โปรแกรมการขาย PDP

Read the rest of this entry »