Software Products
ปฎิทิน
January 2020
M T W T F S S
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
UserOnline

Purchase Order and Account Receivable

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

          โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ PDP ประกอบด้วย โปรแกรมจัดซื้อ PDP (Purchase Order Software) และ โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ PDP (Account Payable Software) เป็นโปรแกรมบริหารงานด้านซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ(PO) เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงรายละเอียดจากเอกสารใบสั่งซื้อ(PO) ได้ โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อ หรือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สามารถอาศัยข้อมูลประกอบตัดสินใจว่าควรจะสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบหรือบริการจากผู้ขาย(Vendor) รายไหน จึงจะทำให้สิ่งที่สั่งซื้อเข้ามานั้น เป็นประโยชน์กับ องค์กรสูงสุด ทั้งในเรื่องของ ราคา คุณภาพที่ได้รับ และตรงตามเวลาที่ต้องการ …

ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมจัดซื้อ PDP

         ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

 

รายละเอียดโปรแกรมจัดซื้อ PDP 

 • ทำการเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อ (Price Comparison)
 • สามารถดูประวัติการสั่งซื้อ (Purchase Histories)
 • บันทึกใบขอซื้อ(Purchase Request) และใบสั่งซื้อ (Purchase Order) แยกตามแต่ละหน่วยงาน และ งาน (Job) ได้
 • รวบรวมใบขอซื้อเพื่อจัดทำใบสั่งซื้อ
 • สามารถเลือกได้ว่าจะเริ่มขั้นตอนการทำงานที่ใบขอซื้อ หรือ ใบสั่งซื้อ (ไม่ต้องมีใบขอซื้อ) หรือจะรับสินค้า โดยไม่ต้อมมีใบสั่งซื้อก็ได้
 • เอกสารใบสั่งซื้อ 1 ใบ สามารถอ้างอิงใบขอซื้อได้หลายใบ (Many-to-one)
 • สามารถแยกแบบฟอร์มการสั่งซื้อและการสั่งจ้างหรือสั่งซ่อมได้
 • หน้าจอแต่ละหน้าจอมีแสดงสถานะของเอกสารอย่างละเอียด (Document Status)
 • มีหน้าจอสอบถามข้อมูล (Inquiry) สะดวกในการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ เอกสารต่างๆ สินค้า ผู้ขาย เงื่อนไขการซื้อ เป็นต้น
 • สามารถบันทึกได้ทั้งการซื้อสดหรือการซื้อเชื่อ
 • สามารถบันทึกการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตามสกุลเงิน ได้
 • สามารถบันทึกราคาซื้อต่อหน่วยได้สูงถึง 99 ล้าน ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
 • สามารถแก้ไขยอด VAT เพื่อให้ตรงกับใบกำกับภาษีของ Supplier ได้
 • บันทึกการรับสินค้า สามารถระบุฝ่ายแผนกที่จะรับภาระ ค่าใช้ จ่ายนี้ และพิมพ์ใบรับสินค้าเข้าสต๊อก ขณะเดียวกัน ก็พิมพ์ใบสำคัญซื้อ (Purchase Voucher)
 • บันทึกการรับสินค้าได้ทั้งโดยการอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และกรณีที่รับโดยไม่ต้องอ้างอิง
 • สามารถบันทึกรายการบวกหรือรายการหักอื่น ๆนอกเหนือ จากค่าสินค้าได้ และสามารถระบุว่าให้บวกหรือหักก่อนคำนวณภาษี มูลค่าเพิ่มได้ (ค่าขนส่ง, ภาษีนำเข้า, ค่าธรรมเนียมต่างๆ)
 • การบันทึกส่วนลดการค้า ทำได้ทั้งลดทีละรายการหรือลดทั้งใบ ได้ทั้งเป็นจำนวนเงินและเป็น %
 • การคิด VAT สามารถทำได้ทั้งทุกอัตรา และทั้งราคารวมภาษี, ไม่รวมภาษี


รายงานระบบจัดซื้อ (Purchase Order Report)

 • มี รายงานใบสั่งซื้อที่ยังรับของไม่ครบ (Outstanding Report)
 • มี รายงาน แสดงยอดสั่งซื้อที่ รับแล้ว และยอดสั่งซื้อที่ยังค้างรับ (Statement Report)
 • มีรายงานประวัติการสั่งซื้อ
 • ฯลฯ


ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)

 • สามารถบันทึกตั้งหนี้จากรหัสสินค้าหรือตั้งจากรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายได้
 • บันทึกการจ่ายชำระหนี้การค้า และพิมพ์ใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher)
 • สามารถเลือกชำระโดย เงินสด, เช็ค, โอนบัญชีธนาคาร, ดร๊าฟ
 • สามารถจ่ายชำระหนี้แบบบางส่วน (Partial) หรือการจ่ายชำระแบบเกินได้
 • สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ้าง ทำของหรือค่าซ่อม และ หนังสือ 1 ใบสามารถหักภาษีได้ มากกว่า 1 อัตรา
 • มีระบบการรับวางบิล ซึ่งเลขที่ใบรับวางบิลสามารถใช้ อ้างอิงใน ขั้นตอน การจ่ายชำระได้
 • บันทึกการเพิ่มหนี้/ลดหนี้ (Debit/Credit Note) และพิมพ์ใบแจ้งขอลดหนี้/เพิ่มหนี้ (ได้ทั้งกรณีราคาผิดหรือส่งคืนสินค้า)
 • กรณีตั้งหนี้จากรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย 1 อินวอยซ์สามารถบันทึกใบกำกับภาษีซื้อได้ไม่จำกัด
 • สิ้นเดือนสามารถพิมพ์ใบต่อ ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 ได้ทันที
 • สามารถบันทึกรายการปรับปรุงยอดเจ้าหนี้ได้


รายงานระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable Report)

 • มีรายงานสรุปเจ้าหนี้รายตัว (Statement) และหนี้ที่ครบกำหนดชำระ
 • มีรายงานสรุปการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้
 • รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ ตามเจ้าหนี้, ตามเอกสาร สามารถกำหนดช่วงวันที่จะวิเคราะห์ได้
 • ฯลฯ

Comments are closed.