Software Products
ปฎิทิน
December 2019
M T W T F S S
« Jan    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
UserOnline

 Fixed Asset Handheld Scanner

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

 โปรแกรมบริหารสินทรัพย์หรือโปรแกรมสินทรัพย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปรแกรมนอกจากช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งทางภาษีและทางบัญชีแล้ว ยังมีระบบตรวจสอบประวัติและติดตามทรัพย์สินแต่ละชิ้นว่า มีการติดตั้งตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นผู้ดูแล สถานที่ตั้งปัจจุบัน ประวัติการซ่อมแซม ประวัติการทำประกันภัย เพื่อให้ผู้ดูแลประเมินได้ว่าควรจะทำการบำรุงรักษา หรือ ถึงเวลาต่อประกันภัย หรือ ต่อทะเบียนหรือยัง สามารถบัทึกและแสดงรูปภาพของทรัพย์สินได้ และยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องสแกน (Handheld Scanner) สำหรับนำไปอ่านสแกนทรัพย์สินและนำข้อมูลที่ได้ถ่ายเข้าสู่โปรแกรมโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลทางหน้จอ …
ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินทรัพย์ PDP
    ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

 

 

รายละเอียดโปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

 • สามารถกำหนดประเภททรัพย์สิน ( Asset Cateagory or Asset Group)
 • สามารถแสดงและบันทึกรูปภาพทรัพย์สินแต่ละตัวได้ (Image Available)
 • กำหนด Asset Group ผูกกับ GL Account ที่เป็นกลุ่ม ทรัพย์สิน
 • กำหนด Asset Sub Group GL Transaction แยกตาม Asset Group และ ตามหน่วยงาน (Cost Center)
 • สามารถบันทึกรายละเอียดทรัพย์สินว่า
  • ซื้อจากใคร
  • ที่ไหน
  • ยี่ห้อ
  • รุ่น
  • Serial No.
  • โรงงานผู้ผลิต

  เพิ่มความสะดวกในการค้นหาประวัติ และ ส่งซ่อมทรัพย์สิน

 • หน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพย์สินสามารถบันทึกรายละเอียดตาม
  • สถานที่ตั้ง(Location)
  • พนักงานที่ดูแลทรัพย์สินได้
 • กำหนดรหัสของทรัพย์สินหลัก (Parent Asset Code) ได้ สามารถรายงานโดย Sort ตามรหัสทรัพย์สินหลักได้
 • กำหนดวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของแต่ละทรัพย์สิน มีให้เลือก 4 วิธี
  • Straight Line
  • Declining
  • Double Declining
  • None สำหรับทรัพย์สินที่กฏหมายกำหนดไว้ว่า ไม่ ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคา เช่น ที่ดิน เป็นต้น
 • รองรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาตามกฎหมายใหม่ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถหักค่าเสื่อมราคาเริ่มต้นที่ 40% เป็นต้น
 • บันทึกรายละเอียดต้นทุนของทรัพย์สินแต่ละตัว เช่น ราคาทรัพย์สิน/ ค่าติดตั้ง/ ค่าขนส่ง/ ค่าภาษี เป็นต้น
 • สามารถบันทึกรายการซื้อย้อนหลังโดยให้ระบบคำนวณ ค่าเสื่อมราคาตั้งแต่วันที่ซื้อ บันทึกเป็นค่าเสื่อมราคาใน งวดปัจจุบันได้
 • บันทึกค่าเสื่อมได้ทั้งทางวิธีบัญชีและ วิธีทางภาษี
 • บันทึกประวัติการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
 • บันทึกการโอนย้ายทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน สถานที่ตั้ง ผู้ดูแล พร้อมรายงานตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยัน (Confirm)
 • บันทึกการขายทรัพย์สินหรือหยุดคำนวณค่าเสื่อม พร้อม รายงานเพื่อให้อนุมัติการตัดจำหน่าย
 
 
 
 
 

รายงานระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Report)

 

 • รายงานทะเบียนทรัพย์สินพร้อมค่าเสื่อมราคา โดยแยก ตามหน่วยงาน โครงการ
 • รายงานค่าเสื่อมราคา ประจำเดือนแบบสรุป สามารถ แสดงทั้ง
  • ยอดยกมา
  • รายการที่ตัดจำหน่วยในงวด
  • รายการ ที่ซื้อมาใหม่ในงวด
  • และค่าเสื่อมของงวดปัจจุบัน
 • มีรายงานวางแผนการจัดซื้อหรือตัดจำหน่ายล่วงหน้า 5 ปี (Planning Report)
 • มีรายงานทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือน (Property Tax)
 • รายงานการตรวจนับทรัพย์สิน สามารถสั่งให้เรียงตาม(Sort) ตามสถานที่ตั้ง (Location) ก่อนได้ เนื่องจาก ทรัพย์สินบางตัวถูกคำนวณค่าเสื่อมราคาของหน่วยงาน ใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ตัวทรัพย์สินไม่ได้ตั้งอยู่ที่หน่วยงาน นั้น
 • รายงานทรัพย์สินที่เข้ามาระหว่าง งวด สามารถแยกเป็น
  • ทรัพย์สินที่เริ่มใช้งานแล้ว
  • หรืออยู่ระหว่างการติดตั้ง

  สามารถเลือกรายงานได้ทั้งแบบประจำเดือน (Monthly) และแบบประจำปี (Yearly)

 • รายงานทรัพย์สินที่จำหน่ายไปหรือตัดบัญชีไประหว่างงวด สามารถเลือกรายงานได้
  • แบบประจำเดือน (Monthly)
  • แบบประจำปี (Yearly)

Comments are closed.