Software Products
ปฎิทิน
November 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
UserOnline

Stock Control Handheld Scanner

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

          สินค้าคงคลัง (สินค้าสำเร็จรูป หรือ วัตถุดิบ) มีผลโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกิจการว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน โปรแกรมสต๊อคจะช่วยในการควบคุมวัตถุดิบให้พอเหมาะต่อการใช้งาน และช่วยบริหารจัดการให้สินค้าสำเร็จรูปมีเพียงพอเพื่อขายหรือจัดจำหน่าย และจะเตือนเมื่อสินค้าหรือวัตถุดิบถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพลาดโอกาสในการขาย สำหรับโรงงานผลิตแล้ว โปรแกรมจะช่วยบริหารจัดการให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสำหรับแต่ละคำสั่งผลิต หรือแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกัน ก็จะบริหารไม่ให้ต้องสต็อควัตถุดิบมากเกินความต้องการ เพราะนั่นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต..
          การทำงานของโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่การบันทึกรายการรับ / การเบิก / การโอน / การปรับต้นทุนของสินค้าพร้อมทั้งยังแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละชนิดและคำนวณต้นทุนของสินค้าที่ถูกต้องให้อัตโนมัติตลอดจนออกรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าในคลังสินค้าช่วยในการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมสต็อก

           ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินค้าคงคลัง PDP 
                                           

รายละเอียดโปรแกรมสต็อก PDP

 • สามารถเลือกวิธีการคำนวณต้นทุนแบบ Average/ FIFO/ LIFO/ Lot
 • กำหนดสูตรการผลิตและให้ไปเบิกวัตถุดิบตามสูตรการผลิตได้ (BOM) ได้ 
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขให้ สต๊อกติดลบ ได้หรือไม่ได้ 
 • สามารถกำหนดยอดคงเหลือ /ต่ำสุด/ สูงสุด /จุดสั่งซื้อ ที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการบริหารคลังสินค้า 
 • สามารถตั้งให้ระบบเตือนเมื่อปริมาณสินค้าต่ำกว่าจุดต่ำสุด หรือ ต่ำกว่าสั่งซื้อ หรือ มากกว่าจุดสูงสุด 
 • สามารถกำหนดจำนวนคลังสินค้า (Warehouse) ได้ไม่จำกัด 
 • สามารถโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง (Warehouse)ได้ 
 • สามารถระบุตำแหน่งจัดเก็บสินค้า ( Location) ภายในคลังสินค้าต่างๆได้ 
 • สามารถกำหนดช่วงอายุสินค้าได้ (Aging)
 • รหัสสินค้า/วัตถุดิบสามารถแจกแจงได้ 2 ระดับคือ Product Group / Product No. 
 • รองรับสินค้าที่มี Serial No. และ Barcode 
 • กำหนดรหัสสินค้าได้ยาวถึง 20 ตัวอักษร 
 • กำหนดรูปแบบการแสดงรหัสสินค้าได้เอง 
 • ความสามารถบันทึกข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบได้ทั้งการรับ เบิก โอน ปรับปรุงต้นทุน 
 • สามารถพิมพ์เอกสาร รับ เบิก โอน ปรับปรุงต้นทุนได้ 
 • สามารถกำหนดรหัสการเคลื่อนไหว (Movement Code) เพื่อใช้แยกประเภทการเบิก และ ประเภทการรับ เช่น
  • เบิกไปเป็นตัวอย่าง
  • เบิกเข้าผลิต
  • รับจากการผลิต
  • รับคืนสินค้าชำรุด
  • รับคืนจากการผลิต เป็นต้น
 •  

 • สามารถกำหนดรหัสหน่วยงาน (Cost Center Code) เพื่อให้สามารถสรุปค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานได้ 
 • สามารถกำหนดรหัสงาน (Job Code) เพื่อให้สามารถสรุปต้นทุนของแต่ละงานหรือโครงการได้ 
 • สินค้าหรือวัตถุดิบ 1 ตัว สามารถเก็บได้มากกว่า 1 คลังสินค้า (Multiple Location) 
 • สินค้าหรือวัตถุดิบ 1 ตัวมีหน่วยนับได้ 3 ระดับ เช่น ลัง กล่อง ชิ้น และสามารถ Convert ได้ทุกหน่วย 
 
 
 
 
 
 

รายงานระบบสินค้าคงคลัง สต็อก  (Inventory Stock Control Report) 

 

 • มีรายงานเพื่อสรรพากร และ รายงานวิเคราะห์เพื่อการบริหาร 
 • รายงานบัญชีสินค้าคงเหลือแสดงเฉพาะปริมาณ 
 • รายงานบัญชีสินค้าคงเหลือแสดง ปริมาณ และ ต้นทุน 
 • รายงานบัญชีคุมสินค้า (Stock Card) 
 • รายงานสรุปการเคลื่อนไหวของสินค้าตามแต่ละชนิดการเบิก (Movement Code) 
 • รายงานค่าใช้จ่ายแยกตาม หน่วยงาน 
 • รายงานการเบิกวัตถุดิบใช้ตามงาน (Job Code) 
 • รายงานแสดงอายุของสินค้า (Aging) 
 • รายงานแสดงสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ 
 • รายงานสำหรับตรวจนับสินค้า พร้อม Tag ติดสินค้าในการตรวจนับ 
 • รายงานแสดงการรับ/เบิกประจำปีเปรียบเทียบทั้ง 12เดือ 

Comments are closed.