xmovies24.cc
Software Products
ปฎิทิน
April 2020
M T W T F S S
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
UserOnline

โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนการผลิต Production Planning

ตัวอย่างรูปภาพโปรแกรมวางแผนการผลิต

โปรแกรมวางแผนผลิต Impress Production Planning เป็นระบบที่ช่วยในการวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตสินค้าประเภทต่างๆ เช่น อาหาร อิเลคทรอนิกส์ เหล็ก ไม้ เคมีภัณฑ์ แก้วและเซรามิก เสื้อผ้าสิ่งทอ เครื่องหนัง  เกษตร พลาสติก เป็นต้น โดยระบบจะคำนวณหาปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการผลิตแต่ละครั้ง เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน เพื่อกำหนดตารางการผลิตที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นการช่วยฝ่ายขายตอบคำถามสำหรับลูกค้าที่เป็นลักษณะจ้างทำ (By Order) ว่าถ้าสั่งซื้อแล้ว จะสามารถส่งมอบสินค้าได้เมื่อไร

          โปรแกรมวางแผนการผลิต เมื่อใช้ร่วมกับ โปรแกรมบริหารคลังสินค้า จะทำให้สามารถบริหารคลังสินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดต้นทุนในด้านจัดเก็บสินค้าได้อย่างมาก


ตัวอย่างรูปภาพโปรแกรมต้นทุนตามกิจกรรม

ต้นทุนฐานกิจกรรม หรือ ต้นทุนตามกิจกรรม ( Activity-Based Costing: ABC) เป็นระบบคิดต้นทุนแบบใหม่ ที่สามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในกระบวนการผลิต โดยอาศัยกิจกรรมการผลิตสินค้าหรือบริการที่สร้างขึ้นสำหรับลูกค้า วิธีการ ABC เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเข้าใจถึงต้นทุนของสินค้าและต้นทุนของบริการที่มีถึงลูกค้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดราคาของสินค้าหรือบริการให้มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง ทั้งยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการประกอบเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ บทบาทของต้นทุนตามกิจกรรมทำให้หน่วยงานบัญชีและหน่วยงานอื่นภายในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ขจัดความยุ่งยากและข้อขัดแย้งในการคำนวณต้นทุน

Read all detail »

โปรแกรมฝากขาย โปรแกรมระบบฝาขาย Impress Consignment System

ตัวอย่างรูปภาพโปรแกรมฝากขาย Impress

 • เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ : ธุรกิจที่มีการนำสินค้าไปฝากขายไว้ตาม Modern Trade หรือ ห้างสรรพสินค้า
 • เหมาะกับขนาดธุรกิจ : ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และ ขนาดใหญ่ 
 • ลักษณะธุรกิจฝากขาย : เมื่อเจ้าของสินค้าส่งสินค้าไปฝากขายไว้ที่ผู้รับฝากขายหรือที่ห้างสรรพสินค้า กรมสรรพากรกำหนดไว้ว่าเมื่อมีการส่งสินค้าจะต้องเปิดไบกำกับภาษีไปพร้อมกับการส่งสินค้าแต่ละครั้ง (เปิดใบกำกับภาษี แต่ไม่ใช่การขาย) เจ้าของสินค้าจะได้รับเงินเมื่อผู้รับฝากหรือห้างสรรพสินค้าขายสินค้าได้ โดยผู้รับฝากหรือห้างสรรพสินค้าจะหักเงินส่วนที่เจ้าของสินค้าตกลงว่าจะให้กับผู้รับฝากไว้เมื่อเกิดการขายขึ้น ซี่งส่วนใหญ่จะคิดเป็นเปอร์เซ็น หรือ เรียกว่า GP
 • ประเภทสินค้าที่รองรับ :  เสื้อผ้า /รองเท้า /กระเป๋า /แว่นตา / เครื่องสำอาง / หนังสือ / ไวน์ และอื่นๆอีกหลายชนิด

 

 

Read all detail »

โปรแกรมบัญชีก่อสร้าง โปรแกรมบัญชีรับเหมาก่อสร้าง ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตได้

ตัวอย่างรูปภาพโปรแกรมก่อสร้าง PDP

 • เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ : ธุรกิจ ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง หมู้บ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงาน ติดตั้ง ไฟฟ้า ประปา
 • เหมาะกับขนาดธุรกิจ : ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง เพราะราคาโปรแกรมเริ่มตั้งแต่ราคา 10,000 (หนึ่งหมื่นบาท) ขึ้นไปเท่านั้นเอง
 • จุดเด่นของโปรแกรม : โปรแกรมก่อสร้าง PDP สามารถรับรู้ต้นทุนงาน ณ เวลาปัจจุบันของแต่ละโครงการ และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ตลอดเวลา การจัดการงวดงานโครงการก่อสร้าง การควบคุมการขอซื้อ (PR) สั่งซื้อ (PO) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน BOQ ของแต่ละงานได้ สำหรับองค์กรที่มี site งานก่อสร้างตามจุดต่างๆ สามารถ ออนไลน์ (online) ผ่าน อินเตอร์เน็ต (internet) เพื่อเชื่อมกับสำนักงานใหญ่ได้

โปรแกรมชิปปิ้ง Freight โปรแกรมบัญชีชิปปิ้ง Freight ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต
ตัวอย่างรูปภาพโปรแกรมชิปปิ้ง PDP

 • เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ : ธุรกิจ ชิปปิ้ง (shipping) และ freight forwarder
 • เหมาะกับขนาดธุรกิจ : ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง เพราะราคาโปรแกรมเริ่มตั้งแต่ราคา 10,000 (หนึ่งหมื่นบาท) ขึ้นไปเท่านั้นเอง
 • จุดเด่นของโปรแกรม : โปรแกรมชิปปิ้ง Freight PDP สามารถช่วยธุรกิจ ชิปปิ้ง (shipping) และ freight forwarder ขนาดกลาง และ ขนาดเล็กมีเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านเอกสาร และ บริหารต้นทุนสำหรับแต่ลงานที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของแต่ละงาน (Job) สำหรับองค์กรที่มี สาขาตามจุดต่างๆ สามารถ ออนไลน์ (online) ผ่าน อินเตอร์เน็ต (internet) เพื่อเชื่อมกับสำนักงานใหญ่ได้

 Fixed Asset Handheld Scanner

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

 โปรแกรมบริหารสินทรัพย์หรือโปรแกรมสินทรัพย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปรแกรมนอกจากช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งทางภาษีและทางบัญชีแล้ว ยังมีระบบตรวจสอบประวัติและติดตามทรัพย์สินแต่ละชิ้นว่า มีการติดตั้งตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นผู้ดูแล สถานที่ตั้งปัจจุบัน ประวัติการซ่อมแซม ประวัติการทำประกันภัย เพื่อให้ผู้ดูแลประเมินได้ว่าควรจะทำการบำรุงรักษา หรือ ถึงเวลาต่อประกันภัย หรือ ต่อทะเบียนหรือยัง สามารถบัทึกและแสดงรูปภาพของทรัพย์สินได้ และยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องสแกน (Handheld Scanner) สำหรับนำไปอ่านสแกนทรัพย์สินและนำข้อมูลที่ได้ถ่ายเข้าสู่โปรแกรมโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลทางหน้จอ …
ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินทรัพย์ PDP
    ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

 


แยกโปรแกรมออกตามประเภทธุรกิจ

 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง รับเหมา ติดตั้ง ไฟฟ้า ประปา ค้า วัสดุ ก่อสร้าง :เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนตาม Job, Project(site) วัสดุก่อสร้าง ควบคุมการเบิกจ่ายตาม BOQ งวดการจ่ายและรับชำระเงิน
 • โรงงานอุตสหกรรม : เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนการผลิตตาม Job, Project, วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
 • ธุรกิจให้ บริการ เช่น ศุนย์บริการซ่อมอุปกรณ์ ศูนย์ให้คำปรึกษา
  : เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนตาม Job, Project ,Profit/Cost Center และเรื่องภาษี
 • ธุรกิจ Import/Export : ต้องการสรุปการซื้อขายตามแต่ละสกุลเงิน และ พิมพ์แบบฟอร์มเอกสารส่งออก
 • ธุรกิจ สำนักงานบัญชี : ต้องการไม่จำกัดจำนวนบริษัท สาขา ที่จะเปิดใหม่ อิสระในการออกแบบงบการเงิน
 • ธุรกิจ โบรกเกอร์ประกัน : เน้นเรื่องการรับและจ่ายชำระเงินระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกัน
 • ธุรกิจ จัดจำหน่าย ค้าปลีก : เน้นเรื่องสินค้าที่มี Serial No., Barcode, Color, Style, Size สินค้าคงเหลือ และวันหมดอายุสินค้า รองรับระบบฝากขาย consigment
 • ธุรกิจ ชิปปิ้ง และ Freight : เน้นเรื่องการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าตาม งาน สรุปกำไรขาดทุนตามงาน

Read all detail »

Stock Control Handheld Scanner

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

          สินค้าคงคลัง (สินค้าสำเร็จรูป หรือ วัตถุดิบ) มีผลโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกิจการว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน โปรแกรมสต๊อคจะช่วยในการควบคุมวัตถุดิบให้พอเหมาะต่อการใช้งาน และช่วยบริหารจัดการให้สินค้าสำเร็จรูปมีเพียงพอเพื่อขายหรือจัดจำหน่าย และจะเตือนเมื่อสินค้าหรือวัตถุดิบถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพลาดโอกาสในการขาย สำหรับโรงงานผลิตแล้ว โปรแกรมจะช่วยบริหารจัดการให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสำหรับแต่ละคำสั่งผลิต หรือแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกัน ก็จะบริหารไม่ให้ต้องสต็อควัตถุดิบมากเกินความต้องการ เพราะนั่นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต..
          การทำงานของโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่การบันทึกรายการรับ / การเบิก / การโอน / การปรับต้นทุนของสินค้าพร้อมทั้งยังแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละชนิดและคำนวณต้นทุนของสินค้าที่ถูกต้องให้อัตโนมัติตลอดจนออกรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าในคลังสินค้าช่วยในการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมสต็อก

           ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินค้าคงคลัง PDP 
                                           

Read all detail »

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

โปรแกรมบัญชีแยกประเภทคือโปรแกรมที่ทำหน้าที่รวบรวมขอมูลต่างๆจากระบบงานอื่นๆ และแยกประเภทของเอกสารทางบัญชีเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และจัดทำงบการเงิน โปรแกรมยังสามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย กระดาษทำการ และ ภงด. ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด…

ตัวอย่างรูปภาพโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

ตัวอย่างรูปภาพหน้จอโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

Read all detail »

Purchase Order and Account Receivable

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

          โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ PDP ประกอบด้วย โปรแกรมจัดซื้อ PDP (Purchase Order Software) และ โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ PDP (Account Payable Software) เป็นโปรแกรมบริหารงานด้านซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ(PO) เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงรายละเอียดจากเอกสารใบสั่งซื้อ(PO) ได้ โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อ หรือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สามารถอาศัยข้อมูลประกอบตัดสินใจว่าควรจะสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบหรือบริการจากผู้ขาย(Vendor) รายไหน จึงจะทำให้สิ่งที่สั่งซื้อเข้ามานั้น เป็นประโยชน์กับ องค์กรสูงสุด ทั้งในเรื่องของ ราคา คุณภาพที่ได้รับ และตรงตามเวลาที่ต้องการ …

ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมจัดซื้อ PDP

         ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

 

Read all detail »