ง่าย จบ ไม่ง้อ Excel
ตอบโจทย์ทั้งฝ่ายปฏิบัติงานและผู้บริหาร ด้วย

Fixed Asset Management Software

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

BCSC ให้บริการธุรกิจขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ มากกว่า 100 บริษัท บุคลากรของเราเข้าใจการทำธุรกิจของไทยเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับโปรแกรมที่ถูกออกแบบให้สอดรับกับความยืดหยุ่นในการใช้งาน และได้รับการพัฒนาให้เท่าทันกฏเกณฑ์และมาตรฐานทางบัญชีต่างๆอยู่เสมอ ทั้ง IAS , IFRS และ TFRS

โปรแกรมช่วยอะไรบ้าง?

ที่ BCSC เราให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการทำงานของผู้ใช้งานตั้งแต่ฝ่ายปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้ดูแลฝ่าย ผู้ตรวจสอบ รวมไปจนถึง ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ 

สำหรับ Fixed Asset Management Software ซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งจาก ERP ของเวอร์ชั่นล่าสุดของเรา ImpressPro.Net สนับสนุนทุกขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้บริการ สามารถแบ่งเป็น 6 ส่วนหลักดังนี้

การตรวจนับ

- อำนวยความสะดวกด้วยโปรแกรมการตรวจนับและถ่ายรูปสินทรัพย์ด้วยด้วยแอพพลิเคชั่น Barcode Scanner ผ่านโทรศัพท์มือถือ

การบันทึกข้อมูล

- ลดงานซ้ำซ้อน ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลตรวจนับจาก Application Barcode Scanner และข้อมูลการซื้อสินทรัพย์จากโมดูล PO
- รองรับการบันทึกสินทรัพย์ล่วงหน้า และ ย้อนหลังได้

ทะเบียนทรัพย์สิน

ช่วยให้การบริหารสินทรัพย์ถาวรครบจบในที่เดียว ด้วยทะเบียนทรัพย์สินที่บันทึกรายละเอียดครบถ้วน เช่น ราคาทรัพย์สิน, ค่าติดตั้ง, ค่าภาษี หรือ รายละเอียดการประกัน การซ่อมบำรุง

การคำนวนค่าเสื่อม

- ครบทุกมิติในการคำนวนค่าเสื่อม ทั้งรูปแบบทางบัญชี และ รูปแบบภาษี และสามารถแจกแจงรายละเอียดทรัพย์สินได้ลึก 3 ระดับ พร้อมด้วยวิธีคำนวน 7 รูปแบบ ที่สามารถปรับได้ตามประเภททรัพย์สิน

การตรวจสอบ

- มีรายงานสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างครบถ้วน

การวางแผน

- ระบบรองรับการบันทึกการวางแผนซื้อสินทรัพย์ หรือ ตัดจำหน่ายล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถวางแผนการซื้อหรือขายสินทรัพย์ เพื่อปรับปรุงเรื่องค่าใช้จ่ายจากค่าเสื่อมราคาได้

กว่า 100 บริษัท ที่เป็นคู่ค้าของเรามายาวนาน

โปรแกรมของเราเหมาะกับบริษัทคุณไหม?

ถ้าบริษัทคุณให้ความสำคัญกับการตรวจนับทรัพย์สินถาวรสูง อาจจะมีจำนวนทรัพย์สินถาวรมากกว่า 10,000 รายการ และต้องปวดหัวอยู่เสมอกับการใช้ Excel มาช่วยสนับสนุนในส่วนที่โปรแกรมบัญชีหรือ ERP ที่ใช้ในปัจจุบันไม่สนับสนุน

ถ้าทุกๆเดือนคุณกำลังเสียเวลาหลายวัน เพียงเพื่อบริหารทรัพย์สินถาวร แบบ Manual ด้วยการคีย์ข้อมูลเอง คำนวนค่าเสื่อมเอง บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินถาวรเข้า GL เอง

หรือ พบว่าบริษัทสูญเสียเงินจำนวนมากไปกับการซื้อสินทรัพย์ใหม่เรื่อยๆ ทั้งที่สินทรัพย์เดิมก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว ...

ติดต่อเรา ทีมงานของ ImpressPro.Net พร้อมให้คำปรึกษาถึงวิธีกำจัดความหงุดหงิดเหล่านี้ออกไป
ให้คุณมั่นใจได้ว่าทั้งเวลาและทรัพยากรของคุณจะถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด
John Doe
Designer

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปอีกขั้น